Isover Domo

Isover Domo je minerální vata, kterou využijete pro tepelné, zvukové, nezatížené izolace a na nepochůzí stropní konstrukce.

Isover Domo - popis

Minerální vata Isover Domo je vhodné pro jakékoli tepelné, zvukové, nezatížené izolace pro zabudování do konstrukcí zavěšených pohledů, k izolaci dutin (zvýšení protihlukové izolace), i na nepochůzí stropní konstrukce, pro zateplení podkroví a mezi krokve. Izolaci z Isoveru Domo je potřeba v konstrukci chránit vhodným způsobem (parotěsnící fólie, vhodná ochrana proti usazování prachu u volně ložených izolací, další vrstvy dvojitých konstrukcí).

Isover Domo – parametry

  • materiál: skelná vata
  • šířka role: 1200 mm
  • ucelná paleta = 24 rolí jedné tloušťky
  • součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,039 (W.m-1K-1)

Zjistit cenu »