Isover N

Isover N je deska vyrobená z minerální vlny s vysokou protipožární odolností. Je vhodná pro zlepšení kročejové neprůzvučnosti těžkých plovoucích podlah do prostorů s běžným užitným zatížením.

Isover N - popis

Isover N jsou izolační desky vyrobené z minerální plsti Orsil. Výroba Isoveru N je založena na metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin a dalších příměsí a přísad. Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do finálního tvaru desek. Vlákna Isoveru N jsou po celé délce hydrofobizována. Desky Isover N je nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem (separační PE fólie).

Desky Isover N jsou vhodné pro zlepšení kročejové a vzduchové neprůzvučnosti těžkých plovoucích podlah pod železobetonovou desku (min. tl. 50 mm, C25/30, ocel. síť W4, oka 150/150 mm při tl. izolace ≤ 50 mm). Zlepšení kročejové neprůzvučnosti je podmíněno použitím Isover N/PP podlahových pásků. Předepsaná rovinnost podkladu pro kladení podlahovin je 2 mm/2 m, max. 4 mm/2 m při kladení vlysů. Desky Isover N jsou vhodné do obytných místností zejména rodinných, nebo bytových domů.

Typ materiálu: minerální vlna

Formát desky Isover N: 1200 x 600 mm
Součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,036 (W.m-1K-1)

Produkt Isover N se prodává pouze na celá balení.

Zjistit cenu »