Porotherm překlady

Porotherm překlady jsou ve spojení s nadezdívkou nosným prvkem nad otvory ve stěnových konstrukcích.

Porotherm překlady - popis

Porotherm překlady se používá jako nosný prvek nad otvory ve stěnových konstrukcích. Protože ploché překlady jsou velmi štíhlé prefabrikáty, nejsou nosné samy o sobě. Nosnými se stávají teprve ve spojení s nad nimi vyzděnou nebo vybetonovanou spolupůsobící nadezdívkou – tlakovou zónou.

Porotherm překlady – výhody

  • délkový sortiment
  • variabilita použití
  • velmi snadná ruční manipulace
  • zvýšený tepelný odpor překladů
  • u obvodových stěn možnost kombinace s tepelným izolantem
  • minimální spotřeba ocel

Zjistit cenu »